Uit welke boom ben jij gevallen?
       Zoek je geboortedatum op en lees wat
                     er staat voor jou.
 
        
                 01 januari tot 11 januari = Dennenboom (De mysterieuze)

   Buitengewone smaak, waardigheid, gekunsteld, houdt van alles wat mooi is,
   humeurig, koppig, neigt naar egoïsme maar houdt van degenen die hem na staan,
   nogal bescheiden, erg ambitieus, getalenteerd, vlijtig, ontevreden minnaar,
   heeft veel vrienden, veel vijanden, erg betrouwbaar.

 
                  
                12 januari tot 24 januari = Olm (De grootmoedigheid)

   Plezierige vorm,smaakvolle kleding, bescheiden eisen,heeft de neiging om
   fouten niet te vergeven,opgewekt, houdt ervan om te leiden maar niet om te
   gehoorzamen, eerlijke en trouwe partner, houdt  ervan om beslissingen te nemen
   voor anderen, grootmoedig, gul, goed gevoel voor humor, praktisch.
 

                    25 januari tot 03 februari = Cipres (De trouw)

     Sterk, gespierd, plooibaar,neemt wat het leven te bieden heeft, tevreden, optimistisch,
     verlangt naar geld en waardering, haat eenzaamheid, gepassioneerde minnaar/minnares
     die niet snel tevreden is, trouw, heetgebakerd, weerbarstig,
     schoolmeesterachtig,zorgeloos.

 

                04 februari tot 08 februari = Populier (De onzekerheid)
   Ziet er erg decoratief uit, niet erg zelfverzekerd, alleen dapper als het nodig is,
   heeft welwillendheid en plezierige omgeving nodig, erg kieskeurig, vaak eenzaam,
   grote vijandigheid, artistieke aard, kan goed organiseren, neigt naar filosofie,
   betrouwbaar in elke situatie, neemt het partnerschap serieus.

 
     
        09 februari tot 18 februari = Ceder boom (Het zelfvertrouwen)
   Zeldzame schoonheid,weet zich aan te passen,houd van luxe, goede gezondheid,
   absoluut niet verlegen, heeft de neiging om neer te kijken op anderen, zelfbewust,
   vastberaden, ongeduldig, houdt er van om indruk te maken op anderen,
   multi getalenteerd, vlijtig, bezit een gezond optimisme, wacht op
   die ene ware liefde, is in staat om snelle besluiten te nemen.

 

                  19 februari tot 28 februari = Pijn boom (De speciale)  

      Houdt van aangenaam gezelschap, erg robuust, weet hoe hij/zij het leven comfortabel
      moet maken, erg actief, natuurlijk, goed gezelschap, maar zelden vriendelijk,
      wordt snel verliefd maar de vlam dooft ook weer erg snel, geeft snel op,
      alles valt tegen tot hij zijn ideaal heeft gevonden, betrouwbaar, praktisch.

 

                  01 maart tot 10 maart =  Treur wilg (De melancholie)

   Mooi maar vol met melancholie,aantrekkelijk,erg meevoelend, houdt van alles wat mooi
   en smaakvol is, houdt van reizen, een dromer, rusteloos, wispelturig, eerlijk,
   kan beïnvloed worden maar is niet makkelijk om mee te leven,veeleisend, goede intuïtie,
   lijdt in de liefde maar vind soms een verankerende partner.

 

                       11 maart tot 20 maart = Lindeboom (De twijfel)

    Accepteert wat het leven geeft in een bedaarde wijze, haat vechten, stress en arbeid,
    heeft een hekel aan luiheid en ledigheid, zacht en bedaard, maakt offers voor vrienden,
    veel talenten maar niet vasthoudend genoeg om ze tot ontplooiing te brengen,
    vaak jengelend en klagerig, erg jaloers maar trouw.

 
                               
                                 21 maart = Eikenboom (De moedige)


      Robuust karakter,dapper,sterk,meedogenloos,onafhankelijk,verstandig,
      houdt niet van veranderingen, houdt zijn voeten stevig op de grond,
      een actief persoon.
 

                     22 maart tot 31 maart = Hazelaar (De buitengewone)

   Charmant, niet veeleisend, erg begripvol, weet hoe indruk te maken,
   actieve strijder voor sociale zaak, populair, stemmig, wispelturige minnaar,
   eerlijk, tolerante partner, nauwgezet gevoel vooroordeel.

 

                     01 april tot 10 april = Lijsterbes (De gevoeligheid)

     Vol met charme,opgewekt,niet egoïstisch, houdt er van om aandacht te trekken,
     houdt van het leven beweging, rusteloosheid, en zelf complicaties,
     is beide onafhankelijk en afhankelijk, goede smaak artistiek,
     gepassioneerd, emotioneel, goed gezelschap, vergeeft niet.

 

                         11 april tot 20 april = Esdoorn (De ambitie)


   Buitengewoon aantrekkelijk, levendig, impulsief, veeleisend, houdt niet van kritiek,
   ambitieus, intelligent, getalenteerd, houdt er van om het lot te tarten,
   kan egoïstisch zijn, erg betrouwbaar, trouw en liefhebber van voorzichtigheid,
   het brein regeert soms over het hart, maar hij/zij neemt het partnerschap erg serieus.

 

                  21 april tot 30 april = (Wal)notenboom (De passie)

   Meedogenloos, vreemd en vol met contrasten, vaak egoïstisch, agressief, nobel,
   brede horizon, onverwachte reacties, spontaan, ongelimiteerde ambitie, niet flexibel,
   moeilijke en ongewone partner, niet altijd geliefd maar vaak bewonderd,
   ingenieuze strateeg, erg jaloers en gepassioneerd, maakt geen compromissen.

 

                        01 mei tot 14 mei = Populier (De onzekerheid)

   Ziet er erg decoratief uit, niet erg zelfverzekerd, alleen dapper als het nodig is,
   heeft welwillendheid en plezierige omgeving nodig, erg kieskeurig, vaak eenzaam,
   grote vijandigheid, artistieke aard, kan goed organiseren, neigt naar filosofie,
   betrouwbaar in elke situatie, neemt het partnerschap serieus.

 

                   15 mei tot 24 mei = Kastanjeboom (De eerlijkheid)

   Van ongewone schoonheid,wil geen indruk op anderen maken, goed ontwikkeld gevoel
   van gerechtigheid,levendig, geïnteresseerd, een geboren diplomaat, maar raakt
   gemakkelijk geïrriteerd en wordt snel gevoelig in gezelschap, vaak door een
   gebrek aan zelfvertrouwen, gedraagt zich soms superieur, voelt zich niet begrepen,
   heeft maar 1 liefde in zijn/haar leven, heeft moeite in het vinden van een partner.

 

         25 mei tot 03 juni = Esdoorn (Onafhankelijkheid van geest)

   Geen gewoon persoon, vol met fantasie en originaliteit, verlegen en gereserveerd,
   ambitieus, trots, zelfverzekerd, hongerig voor nieuwe ervaringen, soms nerveus,
   heeft veel complexiteiten, goed geheugen, leert makkelijk, gecompliceerd liefdesleven,
   wil graag indruk maken.

 

                   04 juni tot 13 juni = Haag beuk (De goede smaak)

   Van koele schoonheid, let op zijn/haar uiterlijk en conditie, goede smaak,
   is niet egoïstisch, maakt het leven zo comfortabel mogelijk,leidt een redelijk
   en gedisciplineerd leven, zoekt vriendelijkheid en erkenning in een emotionele partner,
   droomt van ongewone minnaars/minnaressen,is zelden gelukkig met zijn/haar gevoelens,
   wantrouwt de meeste mensen, is nooit zeker van zijn/haar beslissingen, erg nauwgezet.

 

                 14 juni tot 23 juni = Vijgenboom (De gevoeligheid)

   Erg sterk, eigenzinnig, onafhankelijk, laat geen tegenstrijdigheden toe in argumenten,
   houdt van het leven, zijn/haar familie, kinderen en dieren, een beetje een sociale
   vlinder,goed gevoel voor humor, houdt van ledigheid en luiheid,
   is van een praktische aard en intelligent.
 

                                   24 juni = Berk (De inspiratie)

   Levendig, aantrekkelijk, elegant, vriendelijk, bescheiden,
   houdt niet van extremen verafschuwt vulgariteit,
   houdt van leven in de natuur en stilte, niet erg gepassioneerd,
   fantasievol, beetje ambitieus, creëert een serene en tevreden atmosfeer.

 

                        25 juni tot 04 juli = Appel boom (De liefde)

   Tengere bouw, veel charme, aantrekkingskracht, aangename aura, flirterig,
   avontuurlijk, gevoelig altijd verliefd, wil liefhebben en liefgehad worden,
   trouw en een tedere partner, erg gul, wetenschappelijke talenten,
   leeft voor vandaag, een zorgeloze filosoof met fantasie.

 

                05 juli tot 14 juli = Dennenboom (De mysterieuze)

   Buitengewone smaak, waardigheid, gekunsteld, houdt van alles wat mooi is,
   humeurig, koppig, neigt naar egoïsme maar houdt van degenen die hem na staan,
   nogal bescheiden, erg ambitieus, getalenteerd, vlijtig, ontevreden minnaar,
   heeft veel vrienden, veel vijanden, erg betrouwbaar.

 

                  15 juli tot 25 juli = Olm (De grootmoedigheid)

   Plezierige vorm,smaakvolle kleding, bescheiden eisen,heeft de neiging om fouten
   niet te vergeven, opgewekt, houdt ervan om te leiden maar niet om te gehoorzamen,
   eerlijke en trouwe partner, houdt ervan om beslissingen te nemen voor anderen,
   grootmoedig, gul, goed gevoel voor humor, praktisch.

 

                       26 juli tot 04 augustus = Cipres (De trouw)

   Sterk, gespierd, plooibaar,neemt wat het leven te bieden heeft, tevreden,
   optimistisch, verlangt naar geld en waardering, haat eenzaamheid,
   gepassioneerde minnaar/minnares die niet snel tevreden is, trouw,
   heetgebakerd, weerbarstig, schoolmeesterachtig, zorgeloos.

 

             05 augustus tot 13 augustus = Populier (De onzekerheid)

   Ziet er erg decoratief uit, niet erg zelfverzekerd, alleen dapper als het nodig is,
   heeft welwillendheid en plezierige omgeving nodig, erg kieskeurig, vaak eenzaam,
   grote vijandigheid, artistieke aard, kan goed organiseren, neigt naar filosofie,
   betrouwbaar in elke situatie, neemt het partnerschap serieus.

 

         14 augustus tot 23 augustus = Ceder boom (Het zelfvertrouwen)

   Zeldzame schoonheid,weet zich aan te passen,houd van luxe, goede gezondheid,
   absoluut niet verlegen, heeft de neiging om neer te kijken op anderen, zelfbewust, 
   vastberaden, ongeduldig, houdt er van om indruk te maken op anderen, multi 
   getalenteerd,vlijtig, bezit een gezond optimisme, wacht op die ene ware liefde,
   is in staat om snelle besluiten te nemen.
 


              24 augustus tot 02 september = Pijn boom (De speciale)

   Houdt van aangenaam gezelschap, erg robuust, weet hoe hij/zij het leven comfortabel   
   moet maken, erg actief, natuurlijk, goed gezelschap, maar zelden vriendelijk,
   wordt snel verliefd maar de vlam dooft ook weer erg snel, geeft snel op,
   alles valt tegen tot hij zijn ideaal heeft gevonden, betrouwbaar, praktisch.

 

           03 september tot 12 september = Treurwilg (De melancholie)


   Mooi maar vol met melancholie,aantrekkelijk,erg mee voelend, houdt van alles
   wat mooi en smaakvol is, houdt van reizen, een dromer, rusteloos, wispelturig,
   eerlijk, kan beïnvloed worden maar is niet makkelijk om mee te leven,veeleisend,
   goede intuïtie, lijdt in de liefde maar vind soms een verankerende partner.

 

             13 september tot 22 september = Lindeboom (De twijfel)

   Accepteert wat het leven geeft in een bedaarde wijze, haat vechten,
   stress en arbeid, heeft een hekel aan luiheid en ledigheid, zacht en bedaard,
   maakt offers voor vrienden, veel talenten maar niet vasthoudend genoeg om ze tot
   ontplooiing te brengen, vaak jengelend en klagerig, erg jaloers maar trouw.

 

                          23 september = Olijfboom (De wijsheid)

   Houdt van zon,warmte en vriendelijke gevoelens,redelijk, evenwichtig,
   ontwijkt agressie en geweld, tolerant, opgewekt en kalm, goed ontwikkeld
   gevoel voor rechtvaardigheid, gevoelig, meevoelend, vrij van jaloezie,
   houdt van lezen en het gezelschap van wereldse mensen.
 

           24 september tot 03 oktober = Hazelaar (De buitengewone) 

   Charmant, niet veeleisend, erg begripvol, weet hoe indruk te maken,
   actieve strijder voor sociale zaak, populair, stemmig, wispelturige minnaar,
   eerlijk, tolerante partner, nauwgezet gevoel voor oordeel.

 

             04 oktober tot 13 oktober = Lijsterbes (De gevoeligheid)

   Vol met charme,opgewekt,niet egoïstisch, houdt er van om aandacht te trekken,
   houdt van het leven beweging, rusteloosheid, en zelf complicaties, is beide
   onafhankelijk en afhankelijk, goede smaak artistiek, gepassioneerd,
   emotioneel, goed gezelschap, vergeeft niet.

 

14 oktober tot 23 oktober = Esdoorn (Onafhankelijkheid van geest)

   Geen gewoon persoon, vol met fantasie en originaliteit, verlegen en  gereserveerd,
   ambitieus, trots, zelfverzekerd, hongerig voor nieuwe ervaringen, soms nerveus,
   heeft veel complexiteiten, goed geheugen, leert makkelijk, gecompliceerd liefdesleven,
   wil graag indruk maken.

 

              24 oktober tot 11 november = (Wal)notenboom (De passie)

   Meedogenloos, vreemd en vol met contrasten, vaak egoïstisch, agressief, nobel,
   brede horizon, onverwachte reacties, spontaan, ongelimiteerde ambitie, niet flexibel,
   moeilijke en ongewone partner, niet altijd geliefd maar vaak bewonderd,ingenieuze
   strateeg, erg jaloers en gepassioneerd, maakt geen compromissen

 

            12 november tot 21 november = Kastanjeboom (De eerlijkheid)

   Van ongewone schoonheid,wil geen indruk op anderen maken, goed ontwikkeld gevoel
   van gerechtigheid, levendig, geïnteresseerd, een geboren diplomaat, maar raakt
   gemakkelijk geïrriteerd en wordt snel gevoelig in gezelschap, vaak door een gebrek
   aan zelfvertrouwen, gedraagt zich soms superieur, voelt zich niet begrepen,
   heeft maar 1 liefde in zijn/haar leven, heeft moeite in het vinden van een partner.

 

             22 november tot 01 december = Esdoorn (Onafhankelijkheid van geest)

   Geen gewoon persoon, vol met fantasie en originaliteit, verlegen gereserveerd,
   ambitieus, trots, zelfverzekerd, hongerig voor nieuwe ervaringen, soms nerveus,
   heeft veel complexiteiten, goed geheugen, leert makkelijk, gecompliceerd liefdesleven,
   wil graag indruk maken.

 

          02 december tot 11 december = Haag beuk (De goede smaak)

   Van koele schoonheid, let op zijn/haar uiterlijk en conditie, goede smaak,
   is niet egoïstisch, maakt het leven zo comfortabel mogelijk,leidt een redelijk
   en gedisciplineerd leven, zoekt vriendelijkheid en erkenning in een emotionele partner,
   droomt van ongewone minnaars/minnaressen,is zelden gelukkig met zijn/haar  gevoelens,  
   wantrouwt de meeste mensen, is nooit zeker van zijn/haar beslissingen, erg nauwgezet.

 

           12 december tot 21 december = Vijgenboom (De gevoeligheid)

   Erg sterk, eigenzinnig, onafhankelijk, laat geen tegenstrijdigheden toe in argumenten,     
   houdt van het leven, zijn/haar familie, kinderen en dieren, een beetje een sociale   
   vlinder,goed gevoel voor humor, houdt van ledigheid en luiheid,
   is van een praktische aard en intelligent.
 

                       22 december = Beukenboom (De creativiteit)

   Heeft goede smaak, is bezorgd over haar/zijn uiterlijk, materialistisch,
   goede organisatie van leven en carrière, economisch, goede leider,
   neemt geen onnodige risico's, redelijk, uitstekende levenspartner,
   dol op fit blijven(dansen, sporten, enz.).

 

   23 december tot 31 december = Appel boom (De liefde)

   Tengere bouw, veel charme, aantrekkingskracht, aangename aura, flirterig,
   avontuurlijk, gevoelig altijd verliefd, wil liefhebben en liefgehad worden,
   trouw en een tedere partner, erg gul, wetenschappelijke talenten,
   leeft voor vandaag, een zorgeloze filosoof met fantasie.
 


 


 
 

Maak een gratis website met Yola